abc Internet osnove - Test 4. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 19/04/2018 13:50:36
Trajanje: 0/0 0:0:0

Rutiranje na Internetu se izvodi na osnovu
TCP adrese
dogovora
odlike rańćunara
IP adrese