abc Internet osnove - Test 4. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 17/10/2018 11:53:30
Trajanje: 0/0 0:0:0

Koji se sloj sastoji od 2 sloja
Transportni sloj /TRANSPORT/
Sloj aplikacije /APPLICATION/
Fizički sloj /PHYSICAL/
Sloj sesije /SESSION/
Sloj podataka /DATA/
Sloj prezentacije /PRESENTATION/
Mrežni sloj /NETWORK/