abc Internet osnove - Test 4. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 12/12/2018 11:41:58
Trajanje: 0/0 0:0:0

Koji sloj izvodi binarni prenos
Sloj prezentacije /PRESENTATION/
Sloj podataka /DATA/
Transportni sloj /TRANSPORT/
Sloj sesije /SESSION/
Mrežni sloj /NETWORK/
Fizički sloj /PHYSICAL/
Sloj aplikacije /APPLICATION/