abc Internet osnove - Test 4. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 19/08/2018 08:37:09
Trajanje: 0/0 0:0:0

Koji sloj koordinira komunikaciju između aplikacija na 2 računara
Sloj aplikacije /APPLICATION/
Sloj sesije /SESSION/
Fizički sloj /PHYSICAL/
Transportni sloj /TRANSPORT/
Mrežni sloj /NETWORK/
Sloj podataka /DATA/
Sloj prezentacije /PRESENTATION/