abc Internet osnove - Test 4. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 26/03/2019 14:16:56
Trajanje: 0/0 0:0:0

Format fajla koji se koristi na Web za fotografije slike
JPEG
TIFF
PSD
PDF