Internet osnove - INTERNET EXPLORER
Dugmad naprijed-nazad /FORWAD-BACK BUTTONS/

Radi bržeg prelaska na prehodno viđene stranice (vraćanje nazad BACK) ili ponovno napredovanje prema zadnje viđenoj stranici FORWARD) korisnik koristi dugmad BACK i FORWARD..

Dugmad naprijed-nazad /FORWAD-BACK BUTTONS/, postupak:

  1. INTERNET EXPLORER prozor.
  2. Otvoriti željenu Web stranicu.
  3. BACK dugme vraćanje na prethodno viđenu stranicu.
  4. FORWARD naprijed.
  5. Kraj.

 

Index