Internet osnove - INTERNET EXPLORER
Dodavanje Web adrese u FAVORITES listu /ADD FAVORITES/ 2

Korisnik može dodati Web adresu u FAVORITES listu /ADD FAVORITES.

Dodavanje Web adrese u FAVORITES listu /ADD FAVORITES/ 2, postupak:

  1. INTERNET EXPLORER prozor.
  2. Otvoriti željenu Web stranicu.
  3. FAVORITES meni.
  4. ADD TO FAVORITES opcija.
  5. ADD dugme.
  6. Kraj.

N a p o m e n a: Provjera se može izvršiti prije i poslije dodavanja Web adrese u FAVORITES listu.

 

Index