Internet osnove - INTERNET EXPLORER
Dodavanje Web adrese u FAVORITES liniju /ADD TO FAVORITES BAR/

Korisnik može dodati Web adresu u FAVORITES liniju /ADD TO FAVORITES BAR/ radi brže pristupa željenim-omiljenim stranicama..

Dodavanje Web adrese u FAVORITES liniju /ADD TO FAVORITES BAR/, postupak:

  1. INTERNET EXPLORER prozor.
  2. Otvoriti željenu Web stranicu.
  3. FAVORITES meni.
  4. ADD TO FAVORITES BAR opcija.
  5. Kraj.

 

Index