Internet osnove - INTERNET EXPLORER
Korištenje Web adrese iz FAVORITES listu /USE FAVORITES/

Korisnik može Koristiti Web adresu iz FAVORITES listu /USE FAVORITES/.

Korištenje Web adrese iz FAVORITES listu /USE FAVORITES/, postupak:

  1. INTERNET EXPLORER prozor.
  2. FAVORITES meni.
  3. Izabrati opciju sa željenom Web adresom.
  4. Otvara se željena Web adresa .
  5. Kraj.

 

Index