Internet osnove - INTERNET EXPLORER
Brisanje liste istorije posječenosti Web stranica /DELETE HISTORY LIST/

Korisnik može izabrisati listu istorije posječenosti Web stranica /DELETE HISTORY LIST/.

Brisanje liste istorije posječenosti Web stranica /DELETE HISTORY LIST/, postupak:

  1. INTERNET EXPLORER prozor.
  2. TOOLS meni.
  3. INTERNET OPTIONS opcija.
  4. INTERNET OPTIONS dijalog prozor.
  5. GENERAL TAB.
  6. DELETE dugme.
  7. Izabrati željeni element za brisanje.
  8. DELETE dugme.
  9. OK dugme.
  10. Kraj.

 

Index