Internet osnove - INTERNET EXPLORER
Izbor iz liste istorije posječenosti Web stranica /HISTORY LIST/

Korisnik može klikom na dugme HISTORY padajuće liste otvara se lista i omogućuje izbor Web stranice.

Izbor iz liste istorije posječenosti Web stranica /HISTORY LIST/, postupak:

  1. INTERNET EXPLORER prozor.
  2. Otvoriti HISTORY padajuću listu.
  3. Izabrati Web stranicu iz liste klikom.
  4. Otvara se Web stranica..
  5. Kraj.

 

Index