Internet osnove - Gmail
Dodavanje dokumenta uz Emaila /ATTACHMENT - ATTACH/

Za dodavanje dokumenta pri slanju poruke bira se ATTACH A FILE link. Ostali dio forumlara se popunjava kao što je prikazano u SEND EMAIL.

Dodavanje dokumenta uz Emaila /ATTACHMENT - ATTACH/, postupak:

  1. COMPOSE dugme.
  2. ATTACH A FILE link.
  3. SELECT FILES TO UPLOAD BY GMAIL - otvara se dijalog prozor.
  4. LOOK IN padajuća lista - izabrati folder.
  5. Izabrati fajl
  6. OPEN dugme.
  7. Popuniti ostale dijelove Email formulara (SEND EMAIL).
  8. OK.

 

Index