Internet osnove - Gmail
Formular kreiranja Email adrese /CREATE ACCOUNT FORM/

Za kreiranje Email adrese /CREATE ACCOUNT/ poruke kliknuti na CREATE ACCOUNT treba kliknuti na COMPOSE dugme u startnom prozoru GMAIL-a.

Formular kreiranja Email adrese /CREATE ACCOUNT FORM/, postupak:

 1. Startni prozor Gmail (start)
 2. CREATE ACCOUNT dugme.
 3. GOOGLE ACCOUNTS prozor se otvara.
 4. Popuniti formular:
 5. FIRST NAME (ime).
 6. LAST NAME (prezime).
 7. DESIRED LOGIN NAME (željeno Email adresa).
 8. CHECK AVAILABILITY dugme - provjer da li je izabrana Email adresa slobodna.
 9. CHOOSE A PASSWORD - Izbor lozinke.
 10. SECURITY QUESTION - Pitanje za provjeru.
 11. RE-ENTER PASSWORD - ponovan upis lozinke (radi provjere).
 12. LOCATION - Država.
 13. ANSWER - Odgovor u slučaju pogrešnog unosa.
 14. RECOVERY EMAIL - Odgovor u slučaju pogrešnog unosa. .
 15. WORD VERIFICATION - Riječ potvrde unosa podataka.
 16. I ACCEPT. CREATE MY ACCOUNT dugme.
 17. OK.

 

Index