Internet osnove - Gmail
Keriranje Emaila /COMPOSE EMAIL/

Za slanje poruke treba kliknuti na COMPOSE dugme u glavnom prozoru GMAIL-a.

Keriranje Emaila /COMPOSE EMAIL/, postupak:

  1. COMPOSE dugme.
  2. Otvara se novi COMPOSE prozor.
  3. TO polje upisati Email adresu primaoca (Npr. korisnik@gmail.com ili korisnik@yahoo.com).
  4. SUBJECT polje - tema Email-a.
  5. Polje za poruku (otkucati tekst).
  6. OK.

N a p o m e n a:
- Ako šaljete više poruka kliknuti na link ADD CC - CARBON COPY za slanje cirkularnog pisma.
- Ako ne želite da primaoci vide adrese ostalih primaoca koristite ADD BCC - BLIND CARBON COPY. Kad promiti pismo neće vam se prikazati adrese osalih primaoca.

 

Index