Internet osnove - Gmail
Poslana pošta /SENT MAIL/

GMAIL vodi evidenciju poslate pošte i može se vidjeti u SENT prozoru. Bira se klikom na SENT link.

Poslana pošta /SENT MAIL/, postupak:

  1. SENT EMAIL link izabrati.
  2. SENT EMAIL prozor se novi.
  3. Klikom na izabranu pošiljku otvara se
  4. OK.

 

Index