Internet osnove - Gmail
Otvaranje Emaila /INBOX/

Za rad sa Email-om mora se prijaviti na na EMAIL ACCOUNT. Prijava se izvodi upisom korisničkog imena /USERNAME/ i lozinke /PASSWORD/ u SIGN IN dijelu GMAIL prozora.

Otvaranje Emaila /INBOX/, postupak:

  1. Startni prozor Gmail (start).
  2. USERNAME polje - otkucati korisničko ime.
  3. PASSWORD polje - otkucati lozinku.
  4. SIGN IN dugme.
  5. GOOGLE INBOX prozor se otvara.
  6. OK.

 

Index