Internet osnove - YAHOO
YAHOO javni MAIL server

Pored GMAIL čestio se koristi i YAHOO javni MAIL server. Opis korištenja prikazan je na slijedećoj animaciji (adresa sajta http://www.znanje.org/knjige/computer/e_mail/yahoo/e_mail_yahoo.htm.

YAHOO javni MAIL server, postupak:

  1. BROWSER prozor (otvoriti BROWSER).
  2. www.znanje.org obrazovni portal.
  3. KNJIGE sekcija
  4. CTRL + F.
  5. FIND polje se otvrara.
  6. Otkucati traženi pojam (MAIL).
  7. OK.

 

Index