Internet osnove - Antivirus KASPERSKY
Pregled dijelova računara na viruse /SCAN KASPERSKY/

Program antivurs KASPERSKY očekuje od korisnika da izabere memorijski medij koji želi da se pregleda - skenira na viruse.

Pregled dijelova računara na viruse /SCAN KASPERSKY/, postupak:

  1. SCAN link.
  2. Prikazuju se svi memorijski mediji trenutno aktivni.
  3. Izabrat željeni.
  4. START dugme.
  5. Sačekati da računar izvrši provjeru na viruse.
  6. Kraj.

 

Index