Internet osnove - Antivirus KASPERSKY
Startanje antivirusa KASPERSKY

Program antivurs KASPERSKY se pri instalaciji postavlja tako da se starta. Za izbor određenih aktivnosti treba otvoriti prozor KASPERSKI.

Startanje antivirusa KASPERSKY, postupak:

  1. SHOW HIDDEN ICIONS dugme.
  2. Izabrati KASPERSKY ikonu.
  3. Otvara se novi KASPERSKY prozor.
  4. Izabrati aktivnost.
  5. Kraj.

 

Index