Internet osnove - Antivirus KASPERSKY
Ažuriranje datoteke virusa /UPDATE KASPERSKY/

Program antivurs KASPERSKY kao i ostali antivrus program zahtjeva ažuriranje (osvježavanje) baze sa podacima o virusima.

Ažuriranje datoteke virusa /UPDATE KASPERSKY/, postupak:

  1. UPDATE link.
  2. START dugme.
  3. Sačekati da računar putam Interneta očita (osvježi) bazu podataka o virusima.
  4. Kraj.

 

Index