abc Internet osnove
OSMOSMJERKA 2_4 /WORD SEARCH/

Provjerite poznavanje termina:

Mreža /NETWORK/ Veličina mreže - LAN, MAN, WAN /NETWORK - LAN, MAN, WAN/ Toplogija /TOPOLOGY/ - Sabirnica /BUS/ organizacija Toplogija /TOPOLOGY/ - Zvijezda /STAR/ organizacija
Bežična mreža - WiFi mreža /WIRELESS NETWORK - WIFI NETWORK/ Toplogija /TOPOLOGY/ - Prsten /TOKEN RING/ organizacija Toplogija /TOPOLOGY/ - Prsten /TOKEN RING/ animacija 1 Toplogija /TOPOLOGY/ - Prsten /TOKEN RING/ animacija 2

 

 

Izbor-označavanje riječi, postupak:

  1. Klik na prvo slovo riječi (postaje pozadina žuta).
  2. Prevlačenje preko riječi /DRAG & DROP/.
  3. Klik na posljednje slovo (pozadina riječi postaje zelena).

Učenje kroz igru    Index