abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Asembler
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

OPERATIVNI SISTEMI - elektronski priručnik
Autori: Eugenija Mihal i Bojan Stojković

  1. DIO
  UVOD U OPERATIVNE SISTEME
 1.    Funkcija OS
 2.    Razvoj OS
 3.    Vrste OS
 4.    Jednokorisnički OS-MS DOS
 5.    Struktura OS
 6.    Pojam fajla i zaštita fajlova
 7.    Pojam procesa i stanje procesa

 8.    Konkurentni procesi
 9.    Upravljanje memorijom
 10.    Statički segment i statičke stranice
 11.    Virtuelna memorija
 12.    Zaštita memorije
 13.    Upravljanje uređajima
 14.    Upravljanje datotekama
 15.    Organizacija sistema datoteka
 16.    Udaljeni sistemi datoteka
 17.    Zaštita operativnih sistema
 18.    Računarske mreže i način rada u mreži
 19.    Topologija mreže
 20.    Lokalne računarske mreže
 21.    Globalne računarske mreže


 22. QUIZ - TEST
 23.    QUIZ - Test - OPERATIVNI SISTEMI1
 24.    QUIZ - Test - OPERATIVNI SISTEMI2