Programski jezik / Pascal abc

Redni broj kviza: 1

Šta ce program ispisati
Ima greška u programu nedosaje ;
Ima greška u programu nisu deklarisane varijable
Nema naredbe za obradu
Izracunace obim kruga za upisani poluprecnik