Programski jezik / Pascal abc

Redni broj kviza: 1

Šta ce program ispisati
Nepotrebno deklarisanje varijable
Ima greška u programu nedosaje WinCRT;
Ima greška u programu nedosaje ;
Vrijednost broja pi