Programski jezik / Pascal abc

Redni broj kviza: 1

Šta ce program ispisati
Ima greška u programu nedosaje ;
Nepotrebno deklarisanje varijable
Vrijednost broja pi
Ima greška u programu nedosaje WinCRT;