Programski jezik / Pascal abc

Redni broj kviza: 1

Šta ce program ispisati
Ima greška u programu nema imena ulazne varijable u ulazu
Izracunace obim kruga za upisani poluprecnik
Ima greška u programu nedosaje WinCRT;
Ima greška u programu nedosaje ;