Programski jezik / Pascal abc

Redni broj kviza: 1

Šta ce program ispisati
Vrijednost broja pi
Samo tekst Pi =
Ima greška u programu nedosaje ; iza imena programa
Ima greška u programu nedosaje apostrof
Nedostaje ime varijable