Programski jezik / Pascal abc

Redni broj testa: 1

Šta ce program ispisati
Ima greška u programu nisu deklarisane varijable
Izracunace obim kruga za upisani poluprecnik
Ima greška u programu nedosaje ;
Nema naredbe za obradu