Programski jezik / Pascal abc

Redni broj testa: 1

Šta ce program ispisati
Ima greška u programu nedosaje WinCRT;
Nema naredbe za ulaznu varijablu
Izracunace obim kruga za upisani poluprecnik
Ima greška u programu nedosaje ;