Programski jezik / Pascal abc

Redni broj testa: 1

Šta ce program ispisati
Nema naredbe za obradu
Ima greška u programu nedosaje ;
Izracunace obim kruga za upisani poluprecnik
Ima greška u programu nisu deklarisane varijable