Programski jezik / Pascal abc

Redni broj testa: 1

Šta ce program ispisati
Vrijednost broja pi
Nedostaje ime varijable
Ima greška u programu nedosaje apostrof
Ima greška u programu nedosaje ; iza imena programa
Samo tekst Pi =