abc WORD 2010 - test - izbor

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 12/12/2018 11:41:03
Trajanje: 0/0 0:0:0

Za dodavanje numeracije koristi se dugme sa slike:
Laž
Istina