abc WORD 2010 - test - izbor

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 26/03/2019 14:14:56
Trajanje: 0/0 0:0:0

Dugme na slici predstavlja:
Font sa sherifom /TIMES/
Izbor masnog-podebljanog teksta /BOLD/
Izbor kosog-kurziv teksta /ITALIC/
Izbor podvuńćenog teksta /UNDERLINE/