Svjedoci smo da u zadnje vrijeme na našim ulicama ima sve više biciklista. Smatram da je to zaista dobra stvar i nadam se da će se taj broj sve više povećavati. Tako možda jednog dana dobijemo i biciklističke staze kroz čitav grad, malo pažljivije vozače i mirnije pješake.

Stvar, naravno, ima i nezgodnih strana. Dok bi neki mogli da ih nabroje priličan broj ja mogu pronaći samo jednu: priličan je broj onih koji zabavu pronalaze u jurcanju kroz gomilu po "parkiću". Izuzevši to, porast broja biciklista može predstavljati samo pozitivnu tendenciju.

Želio bih zato da ovaj sajt posvetim onima koji biciklisti još nisu postali i da im (ako uspijem) olakšam da to postanu.

Sajt je posve nekomercijalan i bicikli i komponente koji će biti prikazani ne mogu se naći u prodaji u BL. Prikazani bicikli su samo primjer onog kako bi bicikl trebao izgledati. Slične je moguće pronaći uz malo truda. To ostaje na Vama.

Takođe, krajnje je subjektivan. Nisam se koristio niti planiram da se koristim definicijama. Većina pravila i zaključaka porijeklo vode iz mog ličnog iskustva. Unaprijed se odričem bilo kakve odgovornosti za ono što se desi kao rezultat mojih savjeta :).

Autor