I T A L I J A


Geografski polozaj
Regije
Alpi

Sjeverni Apenini

Padska nizija

Apenini

Jadranska obala

Tarantanska obala

Sicilija

Sardinija

San Marino

Vatikan

Zanimljivosti

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.

by ZD