BAROKNO SLIKARSTVO 

Umetnost baroka je umetnost 17. pa i čitavog 18. veka, ako rokoko uzmemo kao njegov poslednji razvojni stepen. Ona je nastala u Italiji i odatle se proširila u druge zemlje, u kojima je više ili manje, uhvatila korenje, prilagodivši se nacionalnim navikama i tradiciji. Karakteristike ovog stila i novi stil uopšte, nastali su kao posledica daljeg razvoja renesansne umetnosti u izmenjenim prilikama 17. veka.

ITALIJA   FLANDRIJA
Mikelanđelo Merizi da Karavađo Peter Paul Rubens
Karachi
 
ŠPANIJA HOLANDIJA
Dijego Rodrigez de Silva i Velaskez Rembrant Harmens van Rin
 

Opšte karakteristike slikarstva