Vrste mitova

Mitovi se mogu klasifikovati po raznim osnovama.Neki autori klasifikuju mitove na osnovu dominantne teme koja u njima preovladava,pa se tako mitovi dele na mitove o stvaranju i postanku,rodenju bogova i bozanskih bica,smrti i zagrobnom zivotu i obnovi i ponovnom rodenju sveta.Ove tri teme ce ovde biti detaljno objasnjene,jer spadaju u kategoriju mitova stvaranja koja u sebe ukljucuje neke od najdominantnijih mitova i predstavlja kategoriju najvaznijih mitova.Drugi mitove dele po geografskoj osnovi na indoevropske i mitove Bliskog Istoka.Ovde ce prvenstveno biti reci o ove dve podele mada postoje jos neke klasifikacije na osnovu dominantne teme koje ovde nece biti raspravljane.

Stvaranje je obicno najvaznija tema mita neke kulture jer govori o tome kako je postao celi svet.Ona govori o samom cinu nastanka sveta,a ideja o objasnjenju postanka sveta se zacela kod skoro svih naroda.Ove pripovesti,bilo usmene ili pisane,cine ogromnu oblast u mitologiji.Mitovi stvaranja opisuju pocetak svetskog poretka kosmosa i sluze kao prototip svih mitova u odredenoj kulturi.

Odredeni bogovi se mogu javiti za vreme stvaranja sveta i samim tim postaju deo pripovesti o mitovima stvaranja.Najstarije oblike ovih bozanstava u mitovima stvaranja cesto simbolizuju nebo i zemlja.

Posto su moderna drustva shvatila vreme kao linijski proces kretanja u novu i uvek neizvesnu buducnost,u primitivnim i tradicionalnim drustvima vreme se shvatalo i dozivljavalo kao ciklicni ritam koji u razlicitim intervalima dolazi do kraja ciklusa i postaje ponovo.

Pojmovno odredjenje mita    Mit kroz istoriju    Mit danas