Zadaci:


Primer 1 :Kocka ivice 1m presecena je sa ravni koja sadrzi dijagonalu donje osnove i prolazi kroz srediste jedne od gornjih osnovnih ivica. Odredi povrsinu preseka.

 

Primer 2 :Osnovne ivice a i b pravog paralelopipeda obrazuju ugao od 600. Izracunati dijagonale paralelopipeda ako je bazna ivica geometrijska sredina osnovnih ivica.

 

             

                                                       

                

Primer 3 :Osnova prave prizme je trougao sa stranicama duzine 10 cm, 17 cm i 21 cm. Kroz najvecu stranicu osnove i srediste naspramne bocne ivice prizme postavljena je ravan. Izracunaj povrsinu dobijenog preseka ako je visina prizme H=30 cm.

                             
                                        

Primer 4 :Izracunati povrsinu kose trostrane prizme osnovnih ivica a=10, b=5, c=12,5 i bocne ivice s=16, ako su strane normalnog preseka a1=8 i b1=3 cm.

                                          

               

                                                

Primer 5 :Osnova kose prizme je jednostranican trougao sa stranicom duzine a, duzina bocne ivice je b. Jedna bocna ivica cini sa susednom osnovnom ivicom ugao od 450. Odredi povrsinu prizme i visinu prizme.
                    

         

 

Primer 6 :Povrsine triju strana pravouglog paralepipeda, koji se sastaju u istom temenu, odnose se kao 4:3:1 . Izracunati povrsinu paralelopipeda, ako je njegova dijagonala D=78.