1.Pokret koji je prethodio nadrealizu zvao se:

a.     Futurizam

b.     Dadaizam

c.     Kubizam