GALERIJA

KVIZ

Hemijske veze
Kovalentna veza
Jonska veza
Energije veze
Kristalna rešetka
Metalna veza

KRISTALNA REŠETKA

 

Kristalna rešetka je mreža pravilno rasopredenih geometrijskih tacaka,koje odreduju položaje cestica u kristalu.Elementarna celija je najmanji dio kristalne rešetke koji odražava strukturu cijelog kristala.Slaganjem elementarnih celija duž sve 3 ose prostornog koordinatnog sistema dobija se kristal.
Logicno bi bilo ocekivati da kristal kuhinjske soli bude izgraden iz molekulasa jonskom vezom.MedutimMedutim, ispitivanjem strukture jonskih kristala utvrdeno je da jonski kristal ne grade molekuli nego joni NA+ i Cl-.
Da bi se odredila energija veze u jonskim kristalima mora se uzeti u obzir kulonovska interakcija izmedu jona,Proracuni energije veze pokazuju da je ovakav kristal stabilniji nego neki hipoteticki kristal koji bi bio izgraden iz molekula sa jonskom vezom.