GALERIJA

KVIZ

Hemijske veze
Kovalentna veza
Jonska veza
Energije veze
Kristalna rešetka
Metalna veza

 

METALNA VEZA


Metali se po hemijskim i fizičkim osobinama razlikuju od spojeva s ionskom i kovalentnom vezom (imaju visoku termičku i električnu vodljivost).Посљедица делокализације електрона је добра термичка и електрична проводљивост. 

Može se zaključiti da imaju lahko pokretljive elektrone i kristalnu rešetku koja se lahko deformiše,što ukazuje na činjenicu da je u metalima prisutan drugi tip hemijske veze, koji se naziva metalna veza.

 Pojednostavljeni model opisuje metalnu rešetku na način da su pozitivni ioni unutar rešetke okruženi oblakom elektrona, koji se kreću preko cijele rešetke. Posljedica delokalizacije elektrona je dobra termička i električna provodljivost