O Impresionizmu

O Impresionizmu
Edgar Dega
Ogist Renoar
Klod Mone
Kamij Pisaro
Alfred Sisli
Eduar Mane
Džejms Meknil Visler
Meri Kasat
Frederik Bazij
Berta Morizo
Nadežda Petrović
Galerija
Kviz

Iako predstavlja nastavak realizma, impresionizam uspostavlja nov odnos prema svijetu. Slikari se više ne zadovoljavaju vracanjem na tradiciju, kao sto su to cinili romanticari i neoklasicisti, vec tragaju za novim nacinom izraza. Najprije se javio u slikarstvu a onda se proširio na poeziju i muziku. Naziv je dobio po slici Claudea Moneta "Impresija". Slika je za impresioniste impresija - rezultat neposrednih vizualnih utisaka o suncevoj svjetlosti i predmetima obasjanim njome. Impresionisti su slikali vedre prizore iz života, ljepote prirode, gužve pariških predgrada i ulica, a omiljena tema je voda. Posljedica slikanja svjetlosti izvan ateljea je rastocenost i dematerijalizacija oblika, spontan namaz boje koji se, kroz vidljiv trag cetkice,osamostaljuje kao vrijednost po sebi. Slikajuci bojama Suncevog spektra,impresionisti stvaraju radosnu atmosferu. Njihov znacaj leži u tome što su otkrili ljepotu prirode i u slikanju pejzaža punog svjetlosti i atmosfere oslobodili sliku od religiozno-povijesne tematike.Najpoznatiji impresionisti su Renoir, Kasat, Pissarro, Manet i Degas.

Edgar Dega, Igracice

Saznanje da je svjetlost sastavljena od boja, da u njoj nema bijele i crne vec samo toplih i hladnih boja kojima je moguce izraziti svjetlost i sjenku, našlo je punu primjenu u novom pravcu slikarstva - impresionizmu. Ovaj izrazito francuski umjetnicki stil nastao u posljednjim desetljecima 19 stoljeca.  >>