IMPRESIONIZAM

 

 

Pitanje br. 1/25

1. Gdje se impresionizam još javlja osim u slikarstvu?

a) u muzici

b) u vajarstvu

c) u arhitekturi

 

Početna