UVOD


Srce ~ovjeka je {upalj popre~noprugasti mi{i}, smje{ten u grudnoj duplji izme|u lijevog i desnog plu}nog krila. Vrh mu je okrenut nadole i koso ulijevo. Srce je obavijeno dvostrukom opnom-sr~anom maramicom. Srce prima krv iz vena, a potiskuje u arterije.

 

Sr~ani mi{i} ima ulogu dvostruke pumpe:

   -Desna pretkomora istiskuje krv u desnu, a lijeva pretkomora u lijevu komoru

   -Desna komora istiskuje krv u plu}a-MALI KRVOTOK, a lijeva komora u sve ostale 

   dijelove tijela-VELIKI KRVOTOK.

 

Razlikujemo DESNO SRCE, u koje doti~e redukova krv (oboga}ena    CO2) iz cijelog tijela, koju potom ono istiskuje u PLU]A, gdje se oksigeni{e (oboga}uje kiseonikom, O2), a zatim preko sistema plu}nih vena uti~e u lijevo srce odakle se istiskuje u veliki krvotok.

 

 

 

 

 

Slika 603. Polo`aj srca i perikarda sprijeda

Povratak Slede}a strana