VASKULARIZACIJA SRCA

(prokrvljenost)


 

Obezbje|ena je sa dvije vjena~ne (koronarne) arterije (arterija coronaria dextra et arteria coronaria sinistra) koje se odvajaju od po~etnog dijela aortnog luka. (sl.599,600)

Slika 599. Arterije i vene srca - spreda Slika 600. Arterije i vene srca - pozadi
Povratak Slede}a strana