5. Oblici novca

Pojava papirnog novca je ubrzala i pojednostavila robnu razmijenu. Povećana robna proizvodnja je zahtjevala sve veće količine novca u opticaju. Iz tih razloga počeli su se pojavljivati i različiti oblici papirnog novca.

Kao sredstvo plaćanja, odnosno funkciju papirnog novca su preuzimali i postaljali sve značajniji bezgotovinski načini plaćanja. Oni se javljaju u različitim oblicima kao što su:

1. čekovi
2. mjenice, kao specifičan vid kreditnog odnosa
3. nalozi za plaćanje (prenos novca sa jednog računa na drugi)

Novac u svim oblicima kao što su kovani novac, papirni novac, oročeni depoziti i depoziti po viđenju, te putnički čekovi predstavljaju ukupnu novčanu masu.