Srcani ciklus; kontrakcija srcanog misica; sistola i dijastola

Srcani ciklus je period od pocetka jedne do pocetka sledece kontrakcije srca. Svaki ciklus zapocinje kad u sinoatrijumskom cvoru (S-A cvor) nastane akcioni potencijal. S-A cvor se nalazi na prednjem zidu desne pretkomore u blizini usca gornje suplje vene. Odatle se akcioni potencijal brzo siri na obe prekomore, a poslije, kroz A-V snop, i na komore. (A-V snop je specijalizovani provodni sistem). Medjutim, zbog posebnih svojstava provodnog sistema iz pretkomora u komore, srcani impuls prolazi kroz komore za vise od 0,10s kasnije u odnosu na pretkomore. To omogucava da se pretkomore kontrahuju prije komora i tako ubace krv u komore, prije nego sto one pocnu snazno da se kontrahuju. Prema tome, pretkomore djeluju kao primarne pumpe za komore, a komore zatim obezbjedjuju glavni izvor sile za kretanje krvi kroz sistem krvnih sudova.

Srcani ciklus sastoji se od perioda relaksacije, nazvanog dijastola, za vrijeme koga se srce puni krvlju, a poslije koga slijedi period kontrakcije koji se naziva sitola. Trajanje kontrakcije srcanog misica uglavnom zavisi od trajanja akcionog potencijala. U pretkomorskom misicu iznosi oko 0,2s, a u misicu komore oko 0,3s. Srcani misic pocinje da se kontrahuje nekoliko milisekindi poslije pocetka i nastavlja sa kontrakcijom jos nekoliko milisekundi poslije zavrsetka akcionog potencijala.

prethodna                   index                   sledeca