Funkcije srca

Srce se zapravo sastoji od dvije odvojene pumpe: desno srce koje pumpa krv kroz pluca i lijevo srce koje pumpa krv kroz periferne organe. Zapravo, svako od ova dva zasebna srca je pulsirajuca pumpa, koju sacinjavaju dvije supljine pretkomora i komora. Pretkomora, u principu, funkcionise kao rezervoar krvi o kao ulazni put ka komori, ali uz to, ona u manjoj mjeri i pumpa, doprinoseci na taj nacin da se krv krece u komoru. Najveci dio sile, koja tjera krv kroz pluca i periferni cirkulatorni sistem ,nastaje u komori.

heart50.gif (13646 bytes)

Posebni mehanizmi u srcu odrzavaju srcani ritam i prenose kroz srcani misic akcione potencijale koji izazivaju ritmicne kontrakcije srca.

 

prethodna                   index                   sledeca