1. zabrinutost
       2. reakcija organizma na sve potrebe
       3. strah