Kontrola okoline

Izbjegavajte bučna mjesta.

Održavajte svoju okolinu čistom.
Posvetite dosta vremena porodici.
Koristite ljekovita svojstva prirode.
Pokušajte da živite u prirodnoj, zdravoj okolini.
Ako se s nečim ne slažete, naučite razložno da razgovarate.
Kada vam se neko obraća, saslušajte ga, ane samo da ga čujete.
Pokušajte da budete u dobrim odnosima sa svima, ako to samo od vas zavisi.

Kontrola tjela

Za jelo i piće prihvatite ono što je zdravo.

Svestrano koristite vodu.

Dovoljno se odmarajte.

Izostavite sve vrste droga i toksičnih stimulativnih sredstava.

Redovno sprovodite fizičke vježbe.

Ne koristite lijekove za smirenje, osim ako to ne činite pod ljekarskim nadzorom.

Mentalna kontrola

Planirajte aktivnosti.Ne pretvarajte se u roba raznih ciljeva.

Planirajte dobro.

Imajte pozitivne preokupacije.

Prihvatite greške, promjenite ih, koliko je god to moguće u izazove.

Oslobodite se svake krivice.

Podjelite sa bližnjima svoje dobro i talente.

Održavajte pozitivan mentalni stav.

Primjenjujte metod opuštanja.

Svakog dana posvetite određeno vrijeme razmišljanju.

Budite čvrsti i nepokolebljivi.

 

"Onaj koji poznaje druge razuman je, a onaj ko poznaje sebe mudar je."

Lao Ce, kineski filozof, VI vijek p.n.e.