Engleska riječ stress znači pritisak, napor, naprezanje, napregnutost.Hans Seli, jedan od najčuvenijih istraživača stresa, kaže da je strea svaki zahtjev za novim prilagođavanjem koji sredina postavlja organizmu.Ideje Hansa Selija vremenom su potvrđene.

Šta je stres?

Skup bioloških i psihičkih poremećaja izazvan nekom agresijom na organizam.
Reakcija organizma na sve potrebe.
Priprema za napad ili bjekstvo
Početak serije bolesti

Faze stresa

1.Faza uzbune
Ova faza najavljuje stvarno prisustvo stresnog činioca.Prvo se pojavljuju fiziološke reakcije i onoga koji ih doživljva obavještavaju da bude oprezan.
   Primjer
Direktor male firme je pod stresom zato što je izgubio najboljeg radnika.Uzbuna nastaje kada uoči posao, koji je taj radnik obavljao i teškoću, koja prati pronalaženje kvalitetne zamjene.Posledice mogu biti mnogostruke, ali uzrok je jedan: odlazak najboljeg radnika.sa druge strane posmatrajmo tog direktora pod uticajem stresa zbog ekonomske situacije u toj firmi.Uzroci koji utiču na stres mogu biti mnogostruki: inflacija, takse, smanjena prodaja, dugovanja, neplaćeni radnici...
2. Faza otpora
Dugotrajni stres prolazi fazu uzbune i osoba dospjeva u fazu otpora.
   Primjer  

Isti direktor iz prethodnog primjera suočava se sa zakašnjenjem i zato pokušava da sav posao preuzma u svoje ruke.Ali dan traje samo 24  sata, a ljudsko tijelo može da izdrži napore samo do određene grenice.On je frustriran, jer su to posledice pokrenute nastalom situacijom, on gubi mnogo energije, dok njegov rad postaje sve slabiji.Ušao je u začarani krug: želj da završi poslova daje mu određenu snagu, ali objektivno gledano on ne može da izdrži sav teret.
3. Faza umora
Faza umora je poslednja etapa stresa.Odlikuje se umorom, anksioznošću, depresijom.
   Primjer
- Umor: Kada je u pitanju naš direktor, umor se ne povlači poslije jedne prospavane noći.Umor je obično praćen nervozom, nestabilnošću, napetošću, ljutnjom.
- Anksioznost: Osoba je suočena sa mnoštvom različitih prilika, ne samo stresnim već i onim koje u običnim slučajevima ne bi izazvale stres.
- Depresija: Osoba gubi motivaciju da bude aktivna, pati od nesanice, misli joj postaju pesimističke, a osjećanja prema sebi negativna.

"Ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinuće se za se.Dosta je svakom danu zla svojega."

Isus Hristos, Matej(6.34)