Duvacki instrumenti se dijele na:

klarinet orgulje truba
drveni instrumenti sa mijehom limeni