Zicani instrumenti se dijele na:

violina

gitara

klavir

gudacki

 trzani 

 udarni