Svoje cuveno delo Davida je napravio u peridu :

               1. 1501-1504.godine

               2.  1513-1515.godine

               3.  1507-1508.godine