Glavni kvantni broj(n)

 

Glavni kvantni broj   n odre|uje energijske nivoe atoma.
 
Vrijednost glavnog kvantnog broja  n= 1,2,3..........

Energijski nivoi atoma: 

 

back