Kviz

 

1)koliko ima kvantnih brojeva?

a) 3

b) 2

c) 4