72. SPECIJALNA BRIGADA

 

UBOJITI "SOKOLOVI"

Prekaljeni ratnici

 

72_htm4.jpg (56685 bytes) Nastala u periodu zahutalog ratnog pozara, sredinom 1992. godine, kao borbena, udarna jedinica,   72. specijalna brigada prosla je gotovo sva ratna podrucja bivse SFRJ, izvodeci borbena dejstva od vitalnog znacaja za bezbjednost nase zemlje.

Ratnicko umjece iznova su potvrdili tokom rata sa NATO alijansom, kada su u vrletima Prokletija, uprkos zestokom dejstvu avijacije, artiljerije i profesionalnih snajperista, slomili ofanzivu terorista. Svoju efikasnost potvrdili su i tokom deblokade sela Oraovica na jugu Srbije, kada su, u sadejstvu sa drugim elitnim jedinicama, brzo neutralisali otpor albanskih separatista.

 

Tokom proteklih, ratnih godina, 24 komandosa izgubili su zivot, dok su mnogi drugi ranjeni. Borbeni dio jedinice cine izvidjacko-diverzantski i protuteroristicki segment u cijem su sastavu iskljjucivo starjesine i podoficiri, dok treci bataljon pretezno cine redovni vojnici.
72_htm5.jpg (38660 bytes)

 

 

Iskljucivo profesionalci

U redove "sokolova" mogu da stupe samo profesionalci iz redova VJ koji prodju kroz tromjesecnu selektivnu fazu sa psihofizickim testovima i provjerama. U narednih 7 do 9 mjeseci zavrsavaju zajednicku obuku: rukovanje raznovrsnim naoruzanjem, situaciona gadjanja, mjesavina borilackih vjestina, topografija, taktika specijalnih dejstava, upotreba minsko-eksplozivnih sredstava, padobranski kurs, helikopterski desanti...

Raznovrsna gadjanja izvode se najmanje tri puta nedeljno dok snajperisti svakodnevno izlaze na vatrenu liniju. terenski marsevi praktikuju se jednom mjesecno. Osnovnu borbrnu formaciju cini par, dva para i komandir cine petoclani borbeni tim, a akcije se najcesce izvode sadejstvom timova, ili manjih grupa.

72_htm6.jpg (14301 bytes)

U okviru centra postoje poligoni za uvjezbavanje borbe u zgradi i u seoskom ambijentu, dok se za borbu u ruralnom ambijentu, koriscenjem bojeve municije, "sokolovi" uvjezbavaju u jednom napustenom selu, i siroj okolini Bujanovca.

Naoruzanje i oprema

Za izvodjenje najslozenijih zadataka, "sokolovi" su u skladu sa mogucnostima opremljeni raznovrsnim naoruzanjem i opremom. U zavisnosti od tipa akcije i borbenih uslova, koriste standardne maskirne ili crne kombinezone i bijela zimska kamuflazna odijela uz odgovarajuce fantomke i nekoliko tipova borbenih prsluka. Prilikom operacija ulaska u sektore kopnene zone bezbjednosti kada su predvodili ostale snage bezbjednosti, svaki komandos je pored oklopa nosio i borbeni ranac, pusku i borbeni komplet od najmanje sedam okvira sa 210 metaka, pistolj i vrecu za spavanje. tako opremljeni, kretali su se po brdovitom terenu !

Od uredjaja veze, "sokolovi" koriste pouzdane "motorole" GP-300 sa uredjajem VOX, koji se aktivira mehanicki, ili glasom, te sistemom veza koji omogucuje da se radio stanica aktivira pritiskom na taster, pricvrscena oko kaziprsta.

72.htm7.jpg (13115 bytes)

U standardnom naoruzanju boraca specijalne brigade nalaze se "kalasnjikovi' AK 101 sa podcijevnim bacacem granata od 40 mm, automati Heckler i Koch opremljeni taktickim svjetlom i laserskim obiljezivacem, puskomitraljezi M84, snajperske puske "Sako" TRG 21 i Zastavine M76 i M93, poluautomatske sacmare SPAS 15, Mozbergove pumparice, pistolji jeriko 941F i CZ99, automatski bacaci granata BGA 30 mm R-4 malikalibarke M85 ...

 

72.htm8.jpg (15621 bytes)

 

 

                                                                 povratak                                                   NAZAD