ATRIBUTSKE REČENICE

To su odnosne zavisne rečenice koje vrše funkciju atributa u složenoj i bliže determinišu(određuju) imenicu u glavnoj rečenici.One se mogu transformisati u odgovarajuću riječ ili sintagmu.

Veznici:

koji, čiji, kakav, koliki

Primjer:

   G.r.                                 Z.r.

Sve postigne učenik | koji je vrijedan.

                                atributska rečenica

nazad