DOPUSNE REČENICE

Dopusne rečenice su priloške zavisno složene rečenice kojima se daju informacije o dopuštanju da se izvrši radnja glavne rečenice.

One vrše funkciju dopusne odredbe glavne rečenice.

Veznici:iako,mada,premda

Dobijamo ih kada grupu riječi,(ili odredbu dopuštanja)proste rečenice proširimo na cijelu zavisnu rečenicu:

A)I pored jakog sunca sijeno se sporo sušilo.

OD(odredba dopuštanja)

B)Iako je sunce bilo jako,sijeno se sporo sušilo.

nazad