NAČINSKE(POREDBENE)REČENICE

To su zavisne,priloške rečenice kojima se daje informacija o načinu vršenja radnje glavne rečenice,on označavaju način ostvarenja radnje glavne rečenice poređenjem po jednakosti ili po nejednakosti.Uvijek se upotrebljavaju u funkciji odredbe načina.

Veznici:Kao,kao što,kao da,kako,nego što,nego da.

Dobijamo ih razvijanjem odredbe za način na cijelu zavisnu rečenicu,a zarezom ih odvajamo od glavne samo kada su u inverziji.

A)Dječak odjuri hitro.

Razvijanjem ON(odredbe načina)

B)Dječak odjuri | kao da ga vjetar nosi.

nazad