ODNOSNE REČENICE

Odnosne rečenice prepoznajemo po tome što obično počinju odnosnim zamjenicama:

koji, čiji, gdje, kada, kakav, koliki

Primjer:

Oženio se djevovkom  | koja je lijepa.

                                     odnosno atributska

nazad