POSLJEDIČNE REČENICE

Posljedične rečenice su zavisne priloške rečenice,koje daju informaciju o posljedici radje glavne rečenice.Spoljašnje obilježje ovih rečenica je veznik da,a u glavnoj rečenici  su prilozi:tako,toliko ili pridjevske zamjenice takav,toliki kojima one počinju,a  pod tim prilozima i pridjevskim zamjenicama posljedične rečenice se razlikuje od drugih rečenica koje počinju istim veznikom - da.

Primjer:

Oluja je bila toliko snažna| da je izvaljivala drveće.

 nazad